Pirkšanas noteikumi

Viirelaid.ee interneta veikalā nopirktajiem produktiem no iegādes brīža ir spēkā 14 dienu atgriešanas tiesības.

Lai atgrieztu preces, ir jānosūta iesniegums brīvā formā uz e-pastu info@viirelaid.ee 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas.
Iegādātais produkts ir jāatgriež nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad tika iesniegts iesniegums par produkta atgriešanu.

Ja nepieciešams, klientam tiek kompensētas atgrieztās preces izmaksas kopā ar sākotnējiem pasta izdevumiem vēlākais 14 dienu laikā no atgriešanas iesnieguma saņemšanas.

14 dienu atteikuma tiesības neattiecas uz precēm, ja:

  1. produkts ir izgatavots, ņemot vērā konkrēta klienta personīgās vajadzības;
  2. produkts ir izgatavots saskaņā ar klienta iesniegtajiem noteikumiem;
  3. produkts saskaņā ar veselības aizsardzības un higiēnas apsvērumiem lietošanai nav derīgs, vai tas ir bijis lietošanā vai atvērts (kosmētika, matu kopšanas līdzekļi utt.);
  4. produkts ir sajaukts vai kombinēts ar kādu citu ierīci, vai preci tā, ka tos vairs nav, iespējams atdalīt vienu no otra;
  5. produkts ir izmantots saimnieciskiem un profesionāliem mērķiem;
  6. bojājumu ir izraisījusi ierīces nepareiza lietošana (neievērojot norādījumus);
  7. ierīce ir izmantota ar nepiemērotu barošanas spriegumu;
  8. produktam ir mehāniski bojājumi, vai tas ir salauzts (piemēram, krišanas ietekmē);
  9. darīšana ir ar ierīces normālu nodilumu un bojājumiem, kas nesamazina ierīces vērtību un neierobežo izmantošanu;
  10. ierīci ir remontējusi nepilnvarota apkopes persona.

Ja izrādās, ka viņa klients nav saņēmis pasūtītos produktus, preces neatbilst e-veikalā esošajam aprakstam vai rodas kļūme, tad klientam nav nepieciešams iesniegt atkāpšanās iesniegumu 14 dienu laikā, bet var izmantot no likum izrietošās pretenzijas iesniegšanas tiesības.

Iegādāto preču/produktu izmantošana saimnieciskiem vai profesionāliem mērķiem (ieskaitot juridiskas personas)

Ja iegādātais produkts tiek izmantots uzņēmējdarbības vai profesionālās darbības mērķiem, vai pircējs ir juridiska persona, tad parastā pretenziju iesniegšanas kārtība nav spēkā. Minētajiem gadījumiem pretenziju iesniegšanas laiks parasti ir 6 mēneši vai ilgāk, ja ražotājs to ir solījis. Ja šī perioda laikā atklājas ražotāja defekti, tad produkts tiek nomainīts vai salabots.